O NÁS

Sbor dobrovolných hasičů ve městě Plumlov byl založen v roce 1879, tedy zhruba za rok po založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů. Sbory v okolí byly zakládány postupně později -1900 Soběsuky, 1902 Hamry, 1928 Žárovice.

Z těchto sborů se postupem času vytvořila jednotka sboru dobrovolných hasičů Města  Plumlov. Od roku 2010 byl jmenován velitelem Ctibor Kocourek.

V současné době jsme JPO III. Máme 16 členů, kteří se průběžně připravují  na svou činnost pod vedením velitele jednotky Ctibora Kocourka – na zásahy při mimořádných událostech ve městě Plumlov  i v  blízkém okolí.

Současnost:

1.Počet výjezdů v roce 2021 : 20 krát   – z toho 7 krát k dopravním nehodám  8 krát technická pomoc,kdy nejnáročnější byl asi výjezd při výbuchu rodinného domu v Mostkovicích  , 7 krát k požárům – nejčastěji lesní porosty a průmyslové objekty

2.Významným posunem v naší práci bylo také dokončení rekonstrukce budovy zbrojnice, za pomocí dotací a příspěvku města Plumlov . Zbývá doupravit okolí zbrojnice a vybavení jejich prostor.

  1. Důležitá je i pravidelná kontrola výzbroje jednotky, bylo nutné zakoupit nový dýchací přístroj a 4 náhradní lahve k dýchacím přístrojům. Rovněž pro zásahy na vodní hladině byl zakoupen nový člun s motorem. Pro přepravu člunu byl nutný mobilní podvozek, který byl zakoupen za přispění sponzora VLS Plumlov.

4.Pravidelný výcvik členů jednotky byl v letošním roce zaměřen na práci s motorovou pilou, zásahy při úniku nebezpečných látek v prostředí, správnou komunikaci s operačním střediskem včetně přechodu na nové komunikační technologie při zásazích.Pravidelná a intenzívní příprava členů se projevila také při obhájení prvního místa (již počtvrté ) v soutěži v taktice při různých situacích z reálné praxe, která je určena k prověření připravenosti zásahových jednotek olomouckého kraje – “Rallye Hamry 2018“ .

5.Členové jednotky se také podíleli ukázkami své činnosti a techniky při některých akcích regionu a města – např. účast na Pohádkovém lese, zabezpečení první pomoci při závodech dračích lodí, technická pomoc při plavání otužilců…..Nelze opomenout i „Floriánské slavnosti“……….

.