ODBORNÁ PŘÍPRAVA

V naší jednotce probíhá výcvik každou první středu v měsíci. Pod vedením velitele se jednotka  zdokonaluje v činnostech potřebných při různých zásazích. Další odborné výcviky probíhají ve spolupráci s HZS-Prostějov.