ODBORNÁ PŘÍPRAVA

V naší jednotce probíhá výcvik každou první středu v měsíci. Jednotka se zdokonaluje v činnostech potřebných při různých zásazích. Další odborné výcviky probíhají ve spolupráci s HZS-Prostějov.

DOPRAVNÍ NEHODY:

Pod vedením velitele jednotky se členové zdokonalují, při řešení problematiky u dopravní nehody, co se týče správného zajištění vozidla, požárního opatření a vyproštění zraněné osoby a bezpečnost práce v nepředvídatelných situacích při dopravních nehodách… 🙂

MOTOROVÉ PILY

Dne 20.2.2021 proběhl výcvik s motorovými pilami přímo v terénu:

VÝCVIK:DOPLNĚNÍ VODY DO BAMBI VAKU

Pod vedením HZS-Prostějov se jednotky dobrovolných hasičů zúčastnily na letišti výcviku, kde se zdokonalovaly při doplňování vody do bambi vaku..