DROBNÁ TECHNIKA

    Naše jednotka má k dispozici k zásahům tato zařízení a techniku:

 -   2x vozidlovou radiostanici Motorola GM360 
 -   6x kapesní radiostanice Motorola
 -  3x kapesní radiostanice HQT
 -  1x výjezdový tablet
 -   1x požární stříkačku PS 12 
 -   1x plovoucí čerpadlo  
 -   1x elekrocentrálu
 -   1x motorovou řetězovou pilu Stihl
 -  1x motorovou řetězovou pilu Husqarna 
 -   1x motorovou rozbrušovací pilu Husqvarna  K970 RESCUE
 -   1x kalové čerpadlo Sigma „B“ 380V  
 -   4x dýchací přístroj Saturn S5 vč. náhradních lahví 
 -   6x dýchací přístroje Scott vč. náhradních lahví
 -   2x osvětlovací halogenovou soupravou 2x 500W 
 -   1x vyprošťovací nástroj VRVN1 
 -   1x vyprošťovací nástroj Hooligen
 -   1x přetlakový ventilátor 
 -   1x páteřní deska
 -   1x dalekohled
 -   1x nastavovací žebřík
 -   1x člun nafukovací 5 místný
 -   1x člun laminátový 4 místný
 -   6x záchranná vesta na vodu

   Svolávací systém:       

– umožňuje svolání všech družstev hasičů k výjezdu pomocí rozesílání krátkých SMS zpráv. Vyhlášení poplachu může provést  Operační středisko HZS Olomouckého kraje, nebo samotný velitel. Tento systém je umístěn na zbrojnici. Dále umí tento systém spustit poplachovou sirénu v několika režimech. Systém je používán i ke svolávání krizového štábu města Plumlova a povodňové komise.