PREVENCE

Součástí práce hasičů, je také prevence, přednášky zaměřené na výchovu obyvatelstva, jak v požární ochraně, tak  v poskytování první pomoci. Zaměřujeme se také na práci s dětmi.